Service & huisregels

Voorzieningen.

Slechthorenden: Theater De Willem beschikt over een geavanceerd systeem voor slechthorenden. Informatie bij de kassa. Het gebruik is gratis.

Rolstoelen: Theater De Willem beschikt door de vorm van de zaal over een beperkt aantal plaatsen dat geschikt is voor een rolstoel. In verband met de veiligheid en de toegankelijkheid kunnen wij alleen op rij 13 rolstoelplaatsen reserveren. Indien u van deze plaatsen gebruik wenst te maken, moet u dit aangeven op het bestelformulier.

Service.

Onze Buurt: een goede buur is beter dan een verre vriendenclub! Theater De Willem biedt de mogelijkheid om gratis lid te worden van Onze Buurt. Een aantal malen per jaar, maar niet vaker dan eens per maand, krijgen de mensen in Onze Buurt een digitale nieuwsbrief met daarin nieuws, last-minute aanbiedingen en zelfs vrijkaarten Wie deel wil uitmaken van Onze Buurt hoeft alleen maar een e-mailadres op te geven. Dat kan met een mailtje naar reserveren@theaterdewillem.nl. Wie de nieuwsbrief al krijgt, hoeft zich niet opnieuw op te geven.

Theaterwekker: Kaarten heb je vaak al een jaar in huis. Soms liggen ze onder in een la, soms zitten ze in een oude tas. Dan is het wel zo prettig, als je een herinnering krijgt. Theater de Willem heeft de Theaterwekker. Wie daarvan gebruik maakt, ontvangt in de week voor iedere voorstelling een herinnering met – indien voorhanden –aanvullende informatie. Kosten € 6,00 (éénmalig). Bij kunt u in het veld voor vragen en opmerkingen op de laatste pagina aangeven of u van de Theaterwekker gebruik wenst te maken.

Zwerfplaatsen: Als een voorstelling uitverkocht is, komt het voor dat er toch nog enkele stoelen (niet naast elkaar) vrij zijn. Vraag ernaar bij de kassa. Deze zwerfplaatsen worden soms met korting verkocht.

CJP: houders van een Cultureel Jongeren Paspoort krijgen bij ons meestal € 1,50 korting. Op verzoek dient de pas getoond te worden.

65+: mensen die ouder zijn dan 64 jaar krijgen bij ons meestal € 1,50 korting. Op verzoek dient een identiteitsbewijs getoond te worden.

Websites: Onze website is gemaakt door De Reclame Divisie en Crossmedia Vision BV. Wij maken voor de kaartverkoop gebruik van Ticket Cloud 3.0, een product van Crossmedia Vision BV.

Regels
Roken: Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.

Fotograferen: het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de voorstellingen, ongeacht de aard van de camera, is strikt verboden.

Te laat komen: laatkomers storen artiesten en publiek. Wie na aanvang van de voorstelling binnenkomt, wordt de toegang geweigerd. Kaarten worden niet teruggenomen. Theater De Willem beschikt over een ruime parkeerplaats, maar bij drukbezochte voorstellingen kan het voorkomen dat er in de directe nabijheid van het theater geen plaats is. Houdt u daarmee rekening als u naar het theater gaat.

Mobiele telefoons: uw telefoon kan, ook als u hem niet gebruikt, storen op de geluidsapparatuur. Zet daarom altijd uw mobieltje uit voor aanvang van de voorstelling. Wie tijdens de voorstelling toch bereikbaar wil blijven, kan zich laten oproepen via een signaal op ons pauzebord. Dit kan voor de voorstelling worden geregeld bij de kassa. En als uw horloge op gezette tijden piept, laat u dit natuurlijk thuis!

Meebrengen van eten: het is niet toegestaan zelfmeegebrachte etenswaren te gebruiken in de zaal of foyer. Ook is het niet toegestaan in de zaal te eten of te drinken. Dit geldt ook voor familievoorstellingen!

Leeftijdsgrens: Theater de Willem behoudt zich het recht voor geen toegang te verlenen tot de zaal aan kinderen die niet voldoen aan de leeftijdsgrens.

Geluid: De technici van de bezoekende gezelschappen bepalen het geluidsniveau van een voorstelling, onze eigen medewerkers hebben hierop geen invloed. Heeft u last van het geluidsniveau van een voorstelling, dan horen wij dit graag. Wij geven uw opmerkingen dan door aan de technici van het betreffende gezelschap.

Acties: Tijdens het seizoen is het mogelijk dat Theater de Willem voor bepaalde voorstellingen een actie onderneemt. Meestal betekent dit dat er korting wordt gegeven. Reeds gekochte kaarten kunnen helaas niet worden ingeruild.

Kaarten ruilen: Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Wel is het mogelijk uw kaarten om te ruilen voor een tegoedbon, mits u dit tenminste 48 uur voor aanvang van de voorstelling meldt. Voor deze service brengen wij € 3,00 administratiekosten in rekening.

Zaalopstelling: Soms is de aard van een voorstelling of het aantal verkochte plaatsen van invloed op de zaalopstelling. Het is mogelijk dat de plaatsen die op uw kaarten vermeld staan, dan niet gebruikt kunnen worden. Uiteraard krijgt u in dit geval andere plaatsen toegewezen. Reclamering is niet mogelijk.

Algemene Voorwaarden: Theater de Willem verklaart de algemene voorwaarden van de Vereniging voor Schouwburg en Concertdirecties in Nederland van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 309/98. In deze algemene voorwaarden staat o.m. vermeld in hoeverre de aansprakelijkheid van toepassing is binnen ons gebouw. (Artikel 9: de exploitant is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en/of interessen, die ontstaan aan bezoekers en/of goederen, als direkt of indirekt gevolg van handelen c.q. nalaten. Genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijke B.T.W., zetfouten voorbehouden.


Ga naar de Facebook van Theater De Willem Ga naar de Twitter van Theater De Willem