Service & huisregels

Voorzieningen.

Slechthorenden: Theater De Willem beschikt over een geavanceerd systeem voor slechthorenden. Informatie bij de kassa. Het gebruik is gratis.

Rolstoelen: Theater De Willem beschikt door de vorm van de zaal over een beperkt aantal plaatsen dat geschikt is voor een rolstoel. In verband met de veiligheid en de toegankelijkheid kunnen wij alleen op rij 13 rolstoelplaatsen reserveren. Indien je van deze plaatsen gebruik wenst te maken, moet je dit aangeven op het bestelformulier of melden in een e-mail aan reserveren@theaterdewillem.nl. Ook moet je er bij vermelden hoe groot de rolstoel is. Als je het niet opgeeft, en de rolstoel blijkt niet te passen, kunnen we helaas genoodzaakt zijn, ten behoeve van de veiligheid, om je de toegang te weigeren. Bij bestellingen via de website kun je geen rolstoelplaatsen selecteren. Bij twijfel kun je ons altijd even bellen: 078-615.82.26.

Service.

Nieuwsbrief: Theater De Willem verstuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief met daarin nieuws, last-minute aanbiedingen en zelfs vrijkaarten. Wie de nieuwsbrief wil ontvangen hoeft zich alleen maar een aan te melden. Dat kan met een vinkje voor het juiste vakje op je gegevenspagina binnen Mijn Theater.

Zwerfplaatsen: Als een voorstelling uitverkocht is, komt het voor dat er toch nog enkele stoelen (niet naast elkaar) vrij zijn. Vraag ernaar bij de kassa. Deze zwerfplaatsen worden soms met korting verkocht.

CJP: houders van een Cultureel Jongeren Paspoort krijgen bij ons meestal € 1,50 korting. (Deze korting is niet van toepassing zolang de corona-maatregelen van kracht zijn) Op verzoek dient de pas getoond te worden.

65+: mensen die ouder zijn dan 64 jaar krijgen bij ons meestal € 1,50 korting. (Deze korting is niet van toepassing zolang de corona-maatregelen van kracht zijn) Op verzoek dient een identiteitsbewijs getoond te worden.

Websites: Onze website is gemaakt door Bureau W&P en Net Support. Wij maken voor de kaartverkoop gebruik van Get A Ticket.

Regels
Roken: Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.

Fotograferen: het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de voorstellingen, ongeacht de aard van de camera, is strikt verboden. Daarbij is het goed te bedenken dat het gebruik van een mobiele telefoon om te filmen of te fotograferen ook super storend is voor de mensen om je heen en achter je.

Te laat komen: laatkomers storen artiesten en publiek. Wie na aanvang van de voorstelling binnenkomt, wordt de toegang geweigerd. Kaarten worden niet teruggenomen. Theater De Willem beschikt over een ruime parkeerplaats, maar bij drukbezochte voorstellingen kan het voorkomen dat er in de directe nabijheid van het theater geen plaats is. Houdt daarmee rekening als je naar het theater gaat.

Mobiele telefoons: Een telefoon kan, ook als je hem niet gebruikt, storen op de geluidsapparatuur. Zet daarom altijd je mobieltje uit voor aanvang van de voorstelling. Wie tijdens de voorstelling toch bereikbaar wil blijven, kan zich laten oproepen via een signaal op ons pauzebord. Dit kan voor de voorstelling worden geregeld bij de kassa. En als je horloge op gezette tijden piept, laat je dit natuurlijk thuis!

Meebrengen van eten: het is niet toegestaan zelfmeegebrachte etenswaren te gebruiken in de zaal of foyer. Ook is het niet toegestaan in de zaal te eten of te drinken. Dit geldt ook voor familievoorstellingen!

Leeftijdsgrens: Theater de Willem behoudt zich het recht voor geen toegang te verlenen tot de zaal aan kinderen die niet voldoen aan de leeftijdsgrens.

Baby's: Er komen steeds meer voorstellingen voor steeds kleinere kinderen, nu soms al vanaf 1 jaar. In alle gevallen geldt: Voor álle bezoekers moet een kaartje gekocht worden. Dus ook baby's moeten, zelfs als je die de hele voorstelling op schoot gaat houden, een entreebewijs hebben.

Geluid: De technici van de bezoekende gezelschappen bepalen het geluidsniveau van een voorstelling, onze eigen medewerkers hebben hierop geen invloed. Heb je last van het geluidsniveau van een voorstelling, dan horen wij dit graag. Wij geven je opmerkingen dan door aan de technici van het betreffende gezelschap. Overigens is het ook mogelijk om bij de kassa oordopjes te kopen, € 2,00 per set.

Acties: Tijdens het seizoen is het mogelijk dat Theater de Willem voor bepaalde voorstellingen een actie onderneemt. Meestal betekent dit dat er korting wordt gegeven. Reeds gekochte kaarten kunnen helaas niet worden ingeruild.

Kaarten ruilen: Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Wel is het mogelijk uw kaarten om te ruilen voor een digitale tegoedbon, mits dit tenminste 48 uur voor aanvang van de voorstelling gemeld wordt. Voor deze service brengen wij € 1,00 per ticket administratiekosten in rekening.

Zaalopstelling: Soms is de aard van een voorstelling of het aantal verkochte plaatsen van invloed op de zaalopstelling. Het is mogelijk dat de plaatsen die op je kaarten vermeld staan, dan niet gebruikt kunnen worden. Uiteraard krijg je in dit geval andere plaatsen toegewezen. Reclamering is niet mogelijk.

Algemene Voorwaarden: Theater de Willem verklaart de algemene voorwaarden van de Vereniging voor Schouwburg en Concertdirecties in Nederland van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 309/98. In deze algemene voorwaarden staat o.m. vermeld in hoeverre de aansprakelijkheid van toepassing is binnen ons gebouw. (Artikel 9: de exploitant is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en/of interessen, die ontstaan aan bezoekers en/of goederen, als direkt of indirekt gevolg van handelen c.q. nalaten. Genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijke B.T.W., zetfouten voorbehouden.